Какво е FSSC 22000?

Разработен от Foundation for Food Safety Certification, FSSC 22000 представлява изцяло нов подход към управлението на риска за безопасността на храните по цялата верига на доставка на храни. FSSC 22000 е пълна схема за сертифициране на базата на ISO 22000 - глобален стандарт за система за управление на безопасността на храните. FSSC 22000 е изцяло признат от изискванията на Глобалната инициатива за безопасност на храните.
 

Кой може да ползва FSSC 22000?

FSSC 22000 е приложим за всички хранителни продукти, хранителни съставки, производителите на опаковъчния материал, доставчици на услуги или кетеринг независимо от техния размер, сектор или географско местоположение.
 

Защо в СИДИ 92 ЕООД смятаме, че FSSC 22000 е важен?

Ефективните системи за управление и независимото сертифициране са двата ключа за гарантиране на безопасността на храните. FSSC 22000 е създаден да управлява международната хармонизацията и прозрачността на стандартите за безопасност на храните. В рамките на международно признатия FSSC 22000, цялата система от процеси на СИДИ 92 ЕООД е оценявана и наблюдавана при използване на процесно базирания подход - систематичното идентифициране и управление на взаимодействащи си процеси, като осигурява:
 
  • Одити за безопасност на храни и опаковки, гарантирани чрез техническа експертиза и задълбочени познания в хранителния сектор на одиторите;
  • Цялостен преглед със системно идентифициране и по-добро управление на взаимодействащите процеси;
  • Непрекъснато подобряване на нашата система и процеси;
  • Лесна миграция от стандарти и схеми за безопасност на храните;

Ако имате допълнителни въпроси ние в СИДИ 92 ЕООД сме на Ваше разположение.